Pentru că Dumnezeu mă iubește… Acest articol mi-a schimbat starea în bine!

Pentru că Dumnezeu mă iubește… Acest articol mi-a schimbat starea în bine!

Cel mai mare dintre toate darurile lui Dumnezeu este iubirea Lui perfectă. Cred că una dintre marile probleme ale credincioșilor și mai ales ale ateilor este de a recunoaște și de a accepta iubirea lui Dumnezeu. Este ceva destul de nesănătos în această privință, pentru că întreaga noastră relație cu Dumnezeu ar fi afectată. De exemplu, multe persoane stau departe de Dumnezeu de frica Lui, în ciuda faptului că dragostea Lui perfectă alungă orice temere.

Și atunci, cum să înțelegem ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu pentru noi:

PENTRU CĂ DUMNEZEU NE IUBEȘTE…

– El nu-și pierde răbdarea cu noi…

– El ține cont de circumstanțele vieții fiecărui om și le folosește într-un mod constructiv pentru a-l ajuta să crească.

– El nu ne tratează ca pe niște obiecte aflate în posesia Lui și bune de manipulat.

– El nu simte nevoia să ne impresioneze prin măreția și puterea Sa, nici să ne facă să ne simțim minusculi, pentru a ne dovedi că El este mare.

– El este mereu cu noi, vrea să ne vadă crescând în dragostea Lui.

– El nu se mânâie din cauza greșelilor pe care le facem, chiar dacă sunt foarte multe.

– El nu ține o evidență a păcatelor noastre, ca să ni le reamintească la prima ocazie.

– El este profund rănit când nu mergem pe calea cea bună. El vede acest lucru ca o dovadă că nu avem încredere în El și că nu-l placem.

– El se bucură când experimentăm puterea Lui și când rămânem fermi în fața presiunilor vieții.

– El lucrează cu răbdare cu noi când vrem să renunțăm la toatea și când nu înțelegem de ce El nu ne abandonează niciodată.

– El continuă să ne facă să avem încredere în noi în momentele în care simte că încrederea ne slăbește.

– El nu spune niciodată că nu mai există speranță. Lucrează cu multă răbdare cu noi și uneori ne disciplinează în așa fel încât ne vine foarte greu să înțelegem profunzimea dragostei Lui.

– El este cu noi când am ajuns la marginea prăpastiei, când ne vedem așa cum suntem și ne comparăm cu neprihănirea, sfințenia, frumusețea și dragostea Lui.

În astfel de momente, credem cu adevărat că Dumnezeu ne iubește. Și acesta este Darul suprem!

Rugăciunea care ne ajută în lupta cu duhurile rele și ne fereşte de vrăji şi de necazuri:

Rugăciunea reţinerii

Nu mă strivi pe mine păcătosul, Mântuitorule, ca pe smochinul neroditor, ci adăpând sufletul meu cu lacrimile pocăinţei dărueşte-mi rod pe mulţi ani înainte ca să Ţi-L pot închina Ţie, Multmilostive. Doamne Multmilosârde!

Tu, oarecând, prin gura slujitorului lui Moise, Iosua, fiul lui Navi, ai oprit pentru o întreagă zi mişcarea soarelui şi a lunii, atâta timp cât poporul israelitean se răzbuna pe duşmanii săi. (Iosua, cap. 10)

Prin rugăciunea prorocului Elisei ai lovit pe sirieni oprindu-i, ca apoi din nou să-i ridici.

Tu, Carele ai vestit prorocului Isaia: „Iată voi întoarce umbra cu zece linii pe care soarele le-a străbătut pe ceasornicul lui Ahaz.” Şi soarele s-a dat înapoi cu zece linii, pe care el le străbătuse”. (Isaia 38-8)

Tu, oarecând, prin gura prorocului Iezechiel ai închis adâncul, ai oprit râurile şi ai secat apele. (Iezechiel 31-15)
Şi Tu, oarecând prin postul şi rugăciunea prorocului Tău Daniel ai astupat gurile leilor. (Evr. 11-33)

Aşa, Doamne, şi astăzi reţine, până la timpul potrivit, pe cei care mă înconjoară pe mine şi uneltesc gânduri de strămutare, de înlăturare şi de izgonire a mea.

Aşa, Doamne, şi acum nimiceşte dorinţele şi cerinţele rele, astupă gura şi inima tuturor celor ce mă judecă, mă defăima, mă înjosesc, mă urăsc şi uneltesc răul împotriva mea.

Aşa, Doamne, şi astăzi pune orbire duhovnicească asupra duşmanilor mei şi asupra tuturor celor ce se ridică împotriva mea.

Oare nu Tu, Doamne, ai vestit apostolului Pavel: Nu te teme ci vorbeşte şi nu tăcea. Pentru că Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău”. (Fapte 18-9)

Îmblânzeşte inimile tuturor celor ce se împotrivesc bunăstării şi slavei Bisericii lui Hristos. De aceea să nu tacă buzele mele de a-i descoperi pe cei nelegiuiţi şi de a-i preaslăvi pe cei drepţi şi toate lucrurile Tale minunate. Şi să se împlinească toate bunele noastre începuturi şi dorinţe.

Către voi, drepţilor şi rugători ai Lui Dumnezeu şi ai noştri mijlocitori îndrăzneţi, care oarecând prin puterea rugăciunilor voastre aţi oprit venirea altor neamuri şi apropierea celor ce ne urăsc, care aţi risipit relele uneltiri ale oamenilor, care aţi închis gurile leilor, către voi îmi îndrept rugăciunea şi cererea mea.

Şi tu, preacuvioase şi mare Elie Egipteanul, care oarecând ai îngrădit cu semnul crucii sălaşul ucenicului tău, poruncindu-i să se înarmeze cu numele Domnului şi să nu se mai înfricoşeze de ispitirile diavoleşti, îngrădeşte casa mea cu rugăciunile tale şi o păzeşte pe ea de aprinderea focului, de năvălirea tâlharilor, de tot răul şi înfricoşarea.

Şi tu preacuvioase părinte Poplie Sirianul, care prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu ai ţinut demonul nemişcat zece zile, zi şi noapte. Reţine în afara casei mele toate puterile potrivnice şi pe toţi cei ce hulesc numele Lui Dumnezeu şi mă urăsc pe mine.

Şi tu, preacuvioasă fecioară Piama, care cu puterea rugăciunilor tale ai oprit înaintarea celor ce se duceau să-i omoare pe sătenii tai, acum opreşte toate uneltirile vrăjmaşilor mei care vor să mă gonească din acest loc şi să mă nimicească, nu le îngădui să se apropie de casa mea, opreşte-i pe ei cu puterea rugăciunilor tale:

„Doamne, Judecătorul lumii, Cel ce iubeşti adevărul şi urăşti minciuna, fie ca atunci când va ajunge la Tine rugăciunea mea, Tu, cu puterea cea Sfântă, să-i opreşti în loc pe duşmanii mei”.

Şi tu, fericite Lavrentie din Kaluga, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca cel ce ai îndrăzneală înaintea Domnului. Mijloceşte pentru cei ce suferă de ispitirile diavolului, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine ca să mă îngrădească de uneltirile satanice.

Şi tu, preacuvioase Vasile Pecerschi, fă rugăciuni de reţinere a celor ce se năpustesc asupra mea şi goneşte de la mine uneltirile diavoleşti.

Şi voi, toţi sfinţii pământului şi ai ţării noastre, cu puterea rugăciunilor voastre, risipiţi toate înşelările drăceşti, toate izvodirile şi uneltirile diavoleşti ce se fac spre a mă necăji şi a mă pierde pe mine şi întreaga mea avuţie.

Şi tu, mare şi groaznice păzitor, Arhistrategule Mihaile, taie cu sabia de foc toate poftele vrăjmaşului neamului omenesc şi ale slugilor lui care vor să mă piardă pe mine. Stai neclintit la straja casei mele, a tuturor celor ce vieţuiesc în ea şi a averii mele.

Şi Tu, Stăpână, care nu întâmplător Te numeşti „Zid Nesurpat” fii, pentru toţi cei care mă duşmănesc şi cugetă să-mi facă rău, o piedică şi un zid nesurpat care să mă îngrădească pe mine de tot răul şi împrejurările grele. Amin.